Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet


 

Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 


 

“Jeg blir heller være hjemme enn å dra i bursdagen”, “Jeg har vondt i magen og har ikke lyst til å gå på skolen i dag”, ” Jeg er “syk” og har vondt i magen, og kan ikke dra på skolen i dag”, “Jeg blir hjemme i stede for å være med på skoleavslutningen eller skoleturen” er typiske ting jeg kunne si som liten. Jeg kunne også grue meg i flere uker for fremføringer eller bare å lese høyt i klassen. Jeg viste ikke da hva det var, men vet nå at det var sosial angst. Jeg var veldig sjenert og stille. Jeg var også den jenta som kunne sitte på stranda hele dagen uten å bade eller gjøre noe, eller bare sitte stille på en plass fordi jeg var redd for å gjøre noe. Jeg overtenkte og var veldig følsom.

 

På den tiden forstod jeg ikke hva det var. Nå kan følsomheten og høysensitiviteten brukes til noe bra. Det å kunne forstå andre og sette seg inn i andres følelser, og ha en sterk intuitiv følelse er virkelig en gave. Jeg tror at det å ha sosial angst som liten kan ha en sammenheng med at du også er følsom, og kanskje er høysensitiv.

 

Sosial angst er nok den mest utbredte angstlidelsen men også den mest oversette, fordi det er veldig mange som ikke oppsøker hjelp. Det kan være at de som sliter først oppsøker hjelp i voksen alder etter kontakt med rus og mye ensomhet.

 

Det å ha sosial angst er virkelig ikke noe å spøke med, og hva med i tillegg å få det som et lite uskyldig barn? Da skal jo egentlig tiden brukes til å leke og ha det gøy. Men i stede blir tiden brukt til å bekymre seg, overanalysere, ikke være med på sosiale og morsomme ting, avlyse bursdager og lignende og rett og slett ikke være med på moroa.

 

Dette er jo ikke bra! Dette kan skape traumer og dermed også utvikle seg videre i voksenlivet. Jeg hadde selv sosial angst som liten og opplevde alt det som er beskrevet over.

 

Det fine er at det finnes en utvei. Jeg har nå i voksen alder kommet meg ut av sosial angst. I tillegg så har mine erfaringer som liten gjort meg utrolig sterk, og jeg har lært masse av det. Men hva kan vi gjøre for de små for å forebygge dette, hjelpe de og oppdage dette før det utvikler seg for langt? Dette kan gjelde angst og sjenanse hos barn i barnehage og større barn. Dette har jeg veldig lyst til å dele mer om, og sammen kan vi hjelpe flere barn. Er det kanskje noen barn du vet om som ser ut til å slite? Eller lurer du på hva du skal se etter hos barn som har det vanskelig og har sosial angst? Hva er egentlig høysensitivitet hos barn? Er det noen barn du vet om som er mye alene og for seg selv? Eller barn som prater veldig lite og er veldig sjenerte?

 

Hva med å rekke ut en hånd? Du kan faktisk redde liv. Jeg kommer til å komme med tips som kan være med å hjelpe disse barna. Og siden jeg har gått igjennom det selv, så kan jeg relatere til hvordan det er og dermed også forstå.

 

Om det er noen du vet om som dette skrivet kan være hjelsomt for, så vær så snill å del det videre. Sammen kan vi hjelpe flere <3

 


 

Last ned min innholdsrike og super fine gratis ebok med mange super flotte tips og øvelser for sosial angst og angst generelt, også øvelser for barn. Jeg har selv slitt mye med sosial angst i barndommen, men jeg har nå klart å komme meg ut av det. I denne gratis eboken deler jeg effektive øvelser og tips om hva som har hjulpet meg ut av den sosial angsten, også øvelser for barn. Du finner denne super fine og innholdsrike eboken ved å klikke på bildet under eller du kan klikke her: (hele 40 sider):

 

Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 

 


Hva med å rekke ut en hånd? Du kan faktisk redde liv <3

 


Hvordan fungerer sosial angst hos barn?

 

Utdraget nedenfor er hentet fra siden Psykologtidsskrifter.no, og beskriver litt hvordan sosial angst fungere hos små barn:

 

“Hos barn i alderen fra seks måneder til tre år er det å oppleve frykt og redsel vanlig og aldersadekvat. Ofte kommer dette til uttrykk som angst for fremmede og som separasjonsangst. Ifølge Buss, Iscoe og Buss (1979) utvikles barns evne til å se seg selv som et sosialt objekt i 4–5-årsalderen. Barn opplever nå i sterkere grad å være en del av en større enhet, og at ens egen atferd påvirker andre. Det innebærer at barnets evne til å oppleve forlegenhet og skam forsterkes i takt med empatiutviklingen.

 

Videre hevder Bennet & Gillingham (1991) at evnen til å ta andres perspektiv, og dermed også å kunne forutsi og bekymre seg for negativ evaluering fra andre, utvikles først rundt 8-årsalderen. Dette danner igjen grunnlaget for forventningsangst, og derav unngåelsesatferd som en reaksjon på at en har tanker, ideer om å ikke strekke til, samt bekymring rundt det å bli negativt vurdert.

 

Barnets medfødte temperament er en mulig risikofaktor for utvikling av sosial angstlidelse. Kagan et al. (1984) og Neal, Edelman og Glachman (2002) har vist at små barn med en overdrevent atferdsmessig tilbaketrukket temperamentsstil (behavior inhibition) har økt risiko for å utvikle sosial angstlidelse på et senere tidspunkt. Dette genetiske grunnlaget, i takt med modellæring og foreldre/foresatte sin oppdragelsesstil, er med på å dempe, eventuelt å forsterke, utviklingen mot en full-blomstrende sosial angstlidelse.

 

Selv om forskningen på dette området er relativt begrenset, så ser det ut til at foreldre til barn med sosial angstlidelse viser en oppdragelsesstil basert på mer kontroll, sterkere bastanthet, økt vektlegging av andres oppfatninger og mer fokus på skam (Rapee & Spence, 2004). Spesielt ser det ut til at negativt fokus på det å være i sentrum for oppmerksomhet er en oppdragelsesstil som fremmer utviklingen.

 

Det vil si at en får beskjed om at en ikke må dumme seg ut foran andre. I tillegg ser det ut til at foreldre til barn med sosial angstlidelse i sterkere grad selv benytter unngåelse og tilbaketrekning som sosial mestringsstil i situasjoner der barnet opplever for eksempel konflikter med andre barn. Foreldrene har da en tendens til å ta barnet bort fra situasjoner, og til ikke selv å involvere seg i det å løse opp konflikten sammen med barnet.”

 


 

Har du sosial angst? Få mine 9 tips om hva som har hjulpet meg ut av sosial angst, som jeg har slitt med siden jeg var ca 5 år.

 


 

Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 

 

Hvorfor får barn sosial angst?

 

Barn blir ekstremt påvirket av de personene de har rundt seg blant annet. Og som liten så tar vi til seg inntrykk og lærdom fra foreldre. Omsorgpersoner som foreldre eller andre personen som barnet har mye kontakt med blir tryggheten og sannheten på en måte. Og er disse voksene for eksempel veldig bekymra selv, og ser verden som et farlig sted så vil også barnet etterhvert ta etter denne atferden.

 

I tillegg hvis foreldre, omsorgs personer eller andre nære relasjoner er veldig kritiske og gir ingen eller lite skryt, oppmuntring og veiledning så kan dette igjen skape dårlig selvfølelse, selvtillit, usikkerhet, utrygghet og dermed også sosial angst. Som igjen også skaper innadvendthet og problemer med å uttrykke følelser, sette grenser og stå opp for seg selv.

 

I tillegg hvis barnet ikke får følelsen av å bli hørt eller føle seg trygg så kan dette også skape angst og traumer med tiden. Dette gjør at barnet kan bli veldig reservert.

 


Sammenhengen mellom det å være et høysensitivt barn og sosial angst:

 

Høysensitive barn både hører, ser, føler og skjenner mer enn barn som ikke er det. Jeg er selv høysensitiv. Og jeg kan da si at enkelte situasjoner på skole kan skape mer stress hvis det for eksempel er mye uro og det er ustrukturert.

 

Derfor kan det være lurt å tilpasse aktiviteter litt for høysensitive barn, sånn at de ikke blir overstimulert. Dette kan gjøre at de føler seg mer trygge og tatt vare på. Jeg vil også si at det er viktig å vise forståelse og aksept for en som er høysensitiv, og at de er like bra og viktig som alle andre.

 

I vesten så lever vi i ett samfunn der det er ofte de “som skriker høyest” som er de som blir mest hørt og sett, også som barn. De mer innadvendte barna kan oppleve å ikke bli sett om de ikke blir forstått av de voksne rundt seg. Dette igjen skaper enda mer usikkerhet og innadvendthet hos de mer stille barna. De kan ofte også bli “tråkka” litt på av de barna som “skriker høyest”, og siden de mer innadvendte barna har problemer med å sette grenser så blir dette en veldig ubalanse. Om det er voksen rundt som ser og forstår dette og gjør det rettferdig, så kan de mer innadvendte barna oppleve mer trygghet og aksept.

 

Denne høysensitiviteten hos barn kan også ha utviklet seg av at de ofte ikke har fått egne behov møtt. Og dette gjør at de er mer følsome ovenfor andres behov og kanskje ikke har så lett for å høre på sine egne følelser og behov. Disse barna undertrykker ofte da egne følelser, behov og dermed da å sette grenser fordi det er deres sannhet. Dette kan da utvikle seg til sosial angst.

 


 

De mer innadvendte barna kan oppleve å ikke bli sett om de ikke blir forstått av de voksne rundt seg.

 


 

 

Jeg mener det er viktig å forklare dette til de sånn at de ikke skal føle seg utenfor eller annerledes. De er like bra. Og vi er jo alle unike og fantastiske på hver vår måte.

 

Men et høysensitivt barn med økt følsomhet så trenger du mer ro, og bruker lenger tid på å komme inn i nye grupper og bli skjent med nye barn. Det er viktig å vise forståelse for dette. Det kan gjøre at ditt høysensitive barn kan blomstre.

 

Om barnet er høysensitivt og opplever å ikke bli forstått, få mye kritikk, ikke bli hørt og føler mye utrygghet så kan dette skape mye bekymringer og sosial angst.

 

 


Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 

 


Symptomer på sosial angst hos barn?

 

– Angst, bekymring, fysisk anspenthet om uskjente plasser

– Intenst selvbeviste på nesten alt de gjør og sier, som kan skape enorm angst og overtenking

– At de er redd for å dumme seg ut i sosiale settinger

– Unngår øyekontakt, også med skjente folk som familie og klassekamerater

– Snakker veldig lavt, eller snakker ikke i det hele. Eksempler er: rekke opp hånda i klasserommet, bestille mat i en restaurant, grue seg i flere dager før en presentasjon på skolen, bruke ofentlige toaletter og mer.

– Klengete og gjemmer seg på skolen og i bursdagsselskaper

– Smertefult syn på seg selv når det gjelder utseende, hår, klær og ansikt.

– Nølende med å ta kontakt med andre barn , og har problemer med den sosiale kontakten.

– Trekker seg gjerne tilbake i for eksempel friminutt, matpause og gruppe aktiviteter for å unngå avvisning.

– Problemer med sosialisering og hvordan kommunisere med andre

– Problemer med å uttrykke seg og uttrykke egne følelser, behov og sette grenser

– De trekker seg ofte vekk, blir sinte eller ser ned når du forsøker å presse på de

 

 


 

 

Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 


 

Hvordan hjelpe disse barna på best mulig måte?

 

 

1. Gi barnet masse trygghet, trygghet, trygghet. Og få de til å føle seg sett, hørt og forstått.

 

2. Gi barnet masse ros, oppmuntring og skryt. Dette gjør at selvfølelsen deres blir bedre og de føler seg er trygge, som igjen gjør at bekymringen og den sosiale angsten kan slipper mer og mer.

 

3. Vis og fortell barnet at det er ok å føle disse følelsene, du forstår hvordan det føles og at det ikke er lett. I tillegg fortell også at det er ikke barnet sitt feil. Få barnet til å føle seg trygg og ikke press for hard på når de ikke vil, dette kan bare forsterke angsten.

 

4. Oppmuntre barnet ditt til å gjøre ting i sosial settinger. Det kan være å gi menyen til kelneren på restauranten og smile, si hei og smile, oppmuntre til øyekontakt, gå å leke med noen i barnehagen eller skolen osv. Dette vil føles ubehagelig for barnet men det er viktig å oppmuntre, vise støtte og gi masse trygghet. Skryt masse av barnet hver gang han eller hun gjør noe positivt, dette forsterker selvfølelse som igjen også kan påvirke den sosiale angsten positivt.

 

 


 

Få også super fine tips til hvordan få ekte og gode venner om du sliter med sosial angst her.

 


 

5. Barn med mye sosial angst puster også mye med brystet og har dermed også mye spenninger i kroppen. Yoga og meditasjon kan da være fantastiske treninger for barnet å gjøre for å lære å puste helt ned i magen og slippe spenninger som ligger i kroppen. Jeg har selv erfart effekten av yoga og meditasjon, og kan ikke få snakket nok varmt om det. Jeg var rundt 20 år når jeg oppdaget og begynte å trene det. Yoga og meditasjon er også forsket på at det hjelper på angst og stress i kroppen.

 


 

Du kan faktisk redde liv og hvem vil vel ikke redde et lite uskyldig og fantastisk barn?

 


 

 

6. Oppmuntre barnet til å eksponere seg selv for det han eller hun er redd for. Det kan starte i små skritt og det bør det kanskje også gjøre for at barnet skal føle seg trygg. Det er som å ta ett skritt av gangen, men det blir bedre og bedre. Eksempler her er: å si hei til noen i klassen, å ha øyekontakt med noen i en samtale, å si noe klassen, å rekke opp hånden, ta initiativ til lek i barnehagen og mer. Oppmuntre og skryt mye av barnet.

 

7. Øv barnet ditt på å kommunisere med andre. Lær dem at det er viktig å ha øyekontakt med de du prater med eller de som prater med deg. Om du ikke har det så kan det tyde på at du er sjenert, men også uinteressert og litt hoven. Fortell også at det er viktig å lytte til den andre og vise at du faktisk hører etter. Fortell også viktigheten av å smile til andre for å virke varm og imøtekommende. Tips også barnet om at de kan høre på andre prate for å lære av det. Og fortell at det viktig å vise entusiasme når de forteller om ting, dette får andre til å ville høre og de blir mer interesserte.

 

8. Dra på turer sammen ut i naturen. Jeg har selv erfart den utrolig positive effekten av naturen når det gjelder angst. Naturen er fantastisk avslappende og beroligende også for barnet ditt.

 

Er det noen du ser som sliter, som er mye stille og innadvente? Spør de om det går bra, og om de trenger å prate. Om det er noe de bekymrer seg for? Eller gi de skryt, oppmuntring og få deg til å føle seg trygge. Det kan bety så mye som liten å få denne hjelpen, støtten og faktisk bli sett. Og ikke minst også få hjelp om hva som kan hjelpe disse små hjertene våre til å bli sett, hørt og ha troa på seg selv. Du kan faktisk redde liv og hvem vil vel ikke redde et lite uskyldig og fantastisk barn? <3

 

 


Nyttige bøker:

 

 

– Boken: Barn med Sosial angst og sjenanse av Kirsten H. Flaten

– Boken: Barnehagebarn og angst av Kirsten H. Flaten

 

 


 

 

Hvordan hjelpe barn med sosial angst og sjenerthet

 

 


 

 

Jeg håper virkelig dette er til hjelp for deg, ditt barn eller for de barne du måtte vite om som kanskje sliter. Jeg har selv vært der som barn og vet hvordan det er, og jeg unner virkelig ingen barn å oppleve det. Er det noen du skjenner du tror dette kan hjelpe så vær så snill å del det videre. Sammen kan vi hjelpe flere uskyldige, gode og flotte barn.

 

Har du noen spørsmål eller noe å legge til angående temaet, vennligst kommentere under eller send meg en epost til nina(a)purejoybynina.no. Jeg ønsker veldig gjerne å høre fra deg, og hjelper virkelig med glede. Dette står mitt hjerte nært på så mange måter.

 

Har du opplevd dette selv? Del gjerne under dine kommentarer og tanker rundt dette. Er det andre tips som har hjulpet deg enn det jeg har skrevet, del gjerne sånn at enda flere kan få hjelp.

 

Ønsker deg og ditt eller dine barn lys, glede og masse kjærlighet<3

Husk at: Du er bra nok akkurat som du er, vakre og gode deg.

 

Stor hjerteklem, Nina <3


Om nina

Find joy after trauma. Yoga, meditation, pure food recipies & self love. Gluten free, sugar free, paleo & vegan recipies. Namaste. Wish you joy, love and light, Nina <3


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.