Er du fortsatt i trauma bondet?


 

 


Er du fortsatt i trauma bondet?

 


I dette innlegget så vil jeg gjerne forklare hvilke kjennetegn som sier at du fortsatt er fanget i trauma bondet. Hvordan gjenkjenne når du er det og tips for hvordan kome ut av trauma bondet. 

 

I et misbrukende forhold som er fysisk og/ eller psykisk så blir det formet et bånd mellom misbrukeren og offeret. Og dette kalles for trauma bondet. Trauma bond er også det samme som Stockholm syndromet. Jeg skal ikke forklare så mye om hva trauma bondet er her, det har jeg gjort i et annet innlegg. Du kan lese mer om hva trauma bonding og Stockholm syndromet er her.

 

I dette blogginnlegget så skal vi gå inn i om du fortsatt er fanget i trauma bondet, og hvordan du kan gjenskjenne det. Trauma bondet blir også kalt svik båndet av Dr. Patrick Carnes. Han har også en bok som kalles The betrayal bond, som kan anbefales. Og han forklarer det som en sinnsyk lojalitet. Fordi den som blir misbrukt vil forsvare og være lojal til den som misbruker dem, selv over andre personer i livet deres som faktisk prøver å hjelpe de. Og som er gode og snille personer. 

 

God lesing fine deg <3 

 


 

11 tegn på at du forsatte er fanget i trauma bondet:

 

1. Du blir fortsatt dratt emosjonelt inn i love-bombingen (snille fasen):

Det kan være love-bombing fra din tidligere misbruker, eller det kan også være fra folk generelt. Kanskje du har venner som gjør dette som du ikke er bevist på, og du blir emosjonelt dratt inn i love-bombingen. 

 

Kanskje det er noen i familien din eller folk på jobben. Og du faller fortsatt for love-bombingen. Du klarer da fortsatt ikke å gjenkjenne når det er falskt og ikke ekte. 

 

Det er viktig å forstå faktisk hvor farlig love-bombing fasen er. Love-bombing ser jo mye finere ut enn devaluerings fasen, men det er faktisk en av de mest skadelige delene. Fordi det er det som gjør deg forvirret, og det skaper det som ser ut til at den andre personen er snill. Som er en av tegnene til trauma bondet eller Stockholm syndromet. 

 


Hva er trauma bonding i narsissistisk og psykisk misbruk?


 

2. Du har fortsatt håp for fremtiden med denne personen eller forholdet:

Selv på grunn av alle de sårene, misbrukende og skadelige tingene de har gjort mot deg. Så har du fortsatt håp for fremtiden med denne personen eller forholdet. 

 

Så etter alt du har vært igjennom med denne personen, så holder du fortsatt fast i det giftige håpet. 

 

3. Du forsvarer fortsatt den som misbruker deg:

 

Kanskje det er å forsvare de utad til andre mennesker eller så foregår det på innsiden, i din egen indre dialog. 

 

Du minimerer tingene som de gjorde mot deg, det var ikke så farlig. Eller du rettferdiggjør de ved at de gjorde det sikkert pga noe, og de hadde sikkert en dårlig barndom, de sliter på denne tiden i livet sitt. Eller du unnskylder deres oppførsel.

 

Du går igjennom disse stadiene med andre mennesker, eller du gjør det selv ved dine egne tanker. 

 


Er du fortsatt i trauma bondet?

 


 

4. Du føler det som at det er ingen vei ut:

 

Det kan være fordi du fortsatt er i forholdet, og du føler det som at det er ingen vei ut. Eller du vet at det er en utvei, men du klarer bare ikke å se at det kan skje for deg.

 

Eller det kan være at denne personen ikke lenger er i livet ditt, men du har fortsatt denne følelsen av at det er ingen vei ut. At du fortsatt er i fengsel og at det er ingen vei ut av det fengselet. Og du har det bak i hodet ditt hvis denne personen kontakter deg, så går du med glede tilbake til de igjen.

 

5. Du har gått bra den som misbrukte deg, men du sliter virkelig med å komme deg videre:

 

Du tenker konstant på de hele tiden. Du forsvarer deg selv. Du går igjennom alt som skjedde mellom dere, og du sitter å overtenker om det. Du tenker igjennom det gode og det dårlige. Som for eksempel hva om jeg hadde gjort det i stede, eller hva om det ikke skjedde ville ting vært annerledes. 

 

Så du sitter fast i den overtenkingen i hjernen din, og hvordan du prater til deg selv holder deg fanget i det fengselet. 

 

6. Du håper fortsatt å bli kontaktet fra en person som såret deg, eller du godtar fortsatt kontakt fra en person som har såret deg:

 

Det betyr at du ikke har ennå ikke 100 % ingen kontakt, men som Kim Saeed sier så er det ingen respons. Som betyr at du sier til deg selv at du ikke skal kontakte de, og du kontakter de ikke aktivt selv.

 

Men du håper fortsatt på å høre fra de. Du håper fortsatt på å høre noe fra de, og kanskje du også svarer på det. 

 

7. Du hjelper fortsatt folk som har såret deg:

Og kanskje du gjør dette ut av en følelse av skyldfølelse eller plikt. Og dette er mest sterkt i familier. Der du for eksempel har en mor eller far som misbruker deg. Kanskje de er eldre eller de er syke. 

 

Og selv om de er gamle eller syke så er det ikke sånn at de slutter å misbruke deg. De misbruker deg fortsatt aktivt. Og du tillater det fortsatt ved å hjelpe de. Så du er fortsatt fanget i trauma bondet da. 

 

8. Du fortsetter å stole på folk, som har bevist til deg over og over igjen at de er ikke til å stole på:

 

De lyver for deg, de lurer deg og de gasslighter deg. Og du forsetter å stole på de. 

 

9. Du klarer fortsatt ikke å kutte ut de giftige personene i livet ditt:

 

Du vil heller ha de giftige personene der for å unngå ensomheten, å bli forlatt eller bli avist. Eller hva slags følelse det er som vil komme etter at du lar de gå.

 

Eller du tillater at de er der for at det er en fordel for deg på noen ting. Eller du er redd for å kutte de ut, så du gjør det ikke. Og dermed så tillater du fortsatt å ha giftige forhold i livet sitt, for å unngå disse følelsene. Det kan være i forhold, på jobben, vennskap, familie. 

 

Når du er i et trauma bond, så gjør det deg åpen til å være i trauma bond med flere misbrukende personer i mange ulike forhold i livet ditt.

 


 


 

10. Du prøver fortsatt å overbevise misbrukende, manipulerende og giftige personer at det er noe galt med de:

De nekter å ta ansvar for egne liv og du prøver fortsatt å overbevise de og snakke fornuft med de, istede for å bare dra din vei. 

 

11. Du sloss fortsatt med de misbrukende menneskene i hode ditt:

 

Kanskje de er borte for lenge siden, og du har valgt å ha ingen kontakt med de. Du har ingen kontakt med de, og det føles fantastisk og det er også fantastisk. 

 

Men du krangler konstant med de i hodet ditt. Forsvarer deg selv mot ting som skjedde eller synspunkter som du har. Du krangler mot deres realitet. Så da er du på en måte fortsatt dratt inn i deres realitet. 

 


Kjennetegn på en narsissistisk mor.


Du trenger ikke å kjenne deg igjen i alle disse 11 tegnene for å være i trauma bondet. Det kan væra at du gjenkjenner deg i bare noen av de, og det betyr at du fortsatt er fanget i trauma bondet. 

 


 

Kognitiv dissonans og trauma bondet:

 

Det er en forskjell mellom kognitiv dissonans og trauma bondet, men det er også litt ulike. Men de har begge å gjøre med overlevelses mekanismene til menneske hjernen. 

 

Den kognitive dissonansen forsvinner når du har akseptert sannheten og hva som er virkelig. At personens oppførsel er misbrukende og manipulerende. Så det er det som foregår på utsiden, og det er mønstrene som er på utsiden av deg selv. Du må hele tiden se etter sannheten for å kunne komme til den aksepten, den ytre aksepten. Som gjør at du kan stoppe med å fikse, det som ikke går ann å fikses, sånn at du kan bevege deg fremover. 

 

I steg 1 av healing processen så vil den kognitive dissonansen forsvinne. Og det er rett før du tar ansvar for eget liv og går over i steg 2, når den kognitive dissonansen forsvinner. 

 

Senere i steg 2, omtrent midtveis i steg 2 så kommer du til å ha en konfrontasjon med din største frykt, tingen, personen eller følelsen som har den største kraften over livet ditt. Steg 2 er også det lengste av de 3 healing periodene etter narsissistisk og psykisk misbruk. 

 

Det vil komme plutselig et spontant øyeblikk der trauma bondet plutselig vil bryte, og da vil også all skammen også dø med det. Den giftige skammen som du har bært på fra misbrukeren, vil plutselig bare forsvinne. 

 

Så det er en ny type aksept som kommer frem når trauma bondet bryter. Og det er den indre aksepten. Det handler om å akseptere seg selv. Når all den skammen kommer vekk, så kan du virkelig begynne å akseptere deg selv for hvem du er. 

 


 

Hvordan bryte fri fra trauma bondet i steg 2:

 

Hele tiden søke sannheten:

Kanskje du har hatt ingen kontakt med en misbruker i en periode eller du har ikke hatt kontakt med flere misbrukere. Og nå så jobber du med den originale misbrukeren, kanskje noen i familien nå. Kanskje mammaen din eller pappaen din, eller andre omsorgspersoner som du hadde. De tidligste og viktigste personene som du hadde et trauma bond med.

 

Så det er veldig viktig å prate din sannhet. Å prate din sannhet til folk som vil lytte er det som hjelper med å svekke trauma bondet. Så fortsett med å prate din sannhet. Det er veldig vanskelig å gjøre i steg en av healing prosessen.

 

I steg 1 så leser og lærer du om sannheten. Du tvinger deg selv til å akseptere alt om manipulasjon og misbruk, og alt som foregår utenfor deg selv. Nå er det et dypere lag av sannhet. Det er at du eier din del. Det er at du eier den delen som du hadde i det forholdet. Det var ikke din feil, men det er ditt ansvar til å forandre ting nå. 

 

Å forandre “people pleasing” mønstrene, mangel på grenser, putte til side din selv-verdi og dine behov for å opprettholde et forhold. Eller være der for noen andre. 

 

Stopp med å prøve å oppretthold forhold med mennesker som sårer deg. Stopp å prøve å opprettholde forhold med mennesker der du må senke din selv-verdi for at du kan være i det forholdet. 

 

Så mens du fortsetter med å jobbe med å se etter sannheten hele tiden, så svekkes også trauma bondet. Eventuelt så vil det komme et spontant øyeblikk der du må gå ansikt til ansikt med den frykten, den store frykten som holder kraften over livet ditt. 

 

Egoet ditt vil prøve å prate deg inn til at det er utenfor deg selv, men det var steg 1. I steg 2 så tar du nå ansvar, har kraft og det er her du må gå dypere for å gjenkjenne noe med deg selv. Det ironiske med det er at det vil komme vanligvis gjennom et annet menneskelig forhold. Det trenger ikke å være et intimt forhold, men et slags forhold med et annet menneske. 

 

Men på en eller annen tid så vil noen andre trigge den hendelsen for deg. Det kan være noe veldig negativt, men det vil til slutt ha et positivt utfall som gjør at trauma bondet bryter. Det er som at kjøleskapet lager den dure lyden og du legger ikke merke til det, og plutselig så forsvinner den lyden. Og plutselig så er det helt stille. Og du innser at kjøleskapet har laget denne lyden hele tiden. Den frykten som har ligget der, og som har vært med deg i mange år eller kanskje hele livet ditt forsvinner plutselig. 

 

Det betyr ikke at du aldri vil oppleve frykt igjen. Frykt er en biologisk følelse som vi har, som beskytter oss mot fare. Men jeg mener den slags frykt som er blitt lagt over på deg i mange år av misbruk. 

 

Den frykten er limet til trauma bondet. Den frykten handler egentlig ikke om en person, selv om egoet ditt gjerne vil gjøre at det handler om en person. Det er mer om følelsen som den personen, den situasjonen og hva hele den interaksjonen vekket inni deg. Den følelsen er såret ditt. Og den følelsen og det såret, er det som gjør at du repeterer dette om og om igjen.

 

Så om du ikke bryter dette trauma bondet, det som vil skje da er at du vil fortsette å repetere dette med nye mennesker. Du vil opplevde det igjen og igjen gjennom nye mennesker og erfaringer. Og du vil fortsette å danne nye trauma bond med nye mennesker, fordi det originale trauma bondet ikke er brutt ennå. 

 

Det som vil skje i det øyeblikket der trauma båndet blir brutt er at du må stå ansikt til ansikt med falskheten med deg selv. Det betyr at du har bygt opp en masse falsk trygghet rundt din frykt. Du har på deg dette teppe av falskt sikkerhet. Og det var viktig i den tidliger fasen av healing. Du måtte bygge all denne strukturen av sikkerhet rundt ditt ego. Men det som skjer i det øyeblikket, helt spontant så forsvinner alt det. 

 

Alt du hadde og det teppet av falsk trygghet blir revet vekk. Og du står da i din autentiske deg. Og du vil gjøre en av to ting. Du vil velge din autentisitet i det øyeblikket eller så velger du å være i den falske deg, eller ditt beskyttende selv. Så å forstå det om ditt falske deg, og det beskyttende deg er det som dør det øyeblikket trauma bondet blir brutt. Fordi du har denne konfrontasjonene med det som virker som er frykten utenfor deg selv, og som har den største kraften over deg. Men du innser at det var på innsiden av deg selv hele tiden.

 

Den falske følelsen av sikkerhet var som å ha støttehjul. Så hvis du virkelig vil kjøre nå, så må du kvitte deg med støttehjulene. Og det er skummelt fordi du må balansere deg selv, på den kjøreturen. Og du kan klare det. 

 

Etter at du har denne konfrontasjonen så må du brenne alle broer som leder deg tilbake til hva som sårer deg. Du må brenne alle de bruene, ellers er det en risiko for at du går tilbake til de misbrukene menneskene igjen. 

 

Det er på mange måter enklere å velge det skjente, det du er vant til. Selv om det var misbrukene og helt forferdelig. Det er skumlere å velge den veien som er ny. Så du må være innstilt på at ditt ego vil ikke gå uten en kamp. Egoet vil prøve å sparke og skrike. Du må være bevist på ditt falske selv, som vil komme opp og kjempe for dens dominans. Gjenskjen når dette øyeblikket skjer, og gjenskjen at du må stå i din sannhet og hvem du virkelig er. Da vil også trauma bondet bli brutt. 

 


Så håper dette innlegget var til hjelp for deg. Kan du skjenne deg igjen i dette? Er du fanget i et trauma bond, eller har du kommet ut av et? Del gjerne under for å kunne dele dine erfaringer med dette.

 

Sender deg en stor og varm klem.

Husk at du er bra nok akkurat som du er.

 

Lys, glede og kjærlighet fra mitt hjerte til ditt hjerte <3

Stor gledesklem, Nina <3

 Om nina

Bli den beste utgaven av deg selv. Yoga, meditasjon, personlig utvikling, sunn og ren mat. Fin LivsGlede og Magi i livet.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.