HVA ER ANGST
Her kan du lese alt om angst. Alt fra hva det er, hvorfor det oppstår, hvilke type angst som finnes, høysensitivitet/ empat og angst, narsissisme og angst, at det finnes en vei ut av angsten, mat for angst, tester, forskning, steder du kan kontakte for hjelp og mer.

På denne siden vil du finne informasjon om angst typene: sosial angst/ sosial fobi og panikkangst. Det er også linket til seriøse sider om angst. Disse sidene forklarer enda mer som også understøtter med forskning.

Ønsker du å vite mer om andre angsttyper som PTSD og generalisert angst, så kan du trykke deg inn her.


hva er angst


ANGST VS. ANGSTLIDELSE, HVA ER FORSKJELLEN?

Angst er dessverre noe som hører med til livet, og de fleste har kjent på angst/ stress en eller flere ganger i løpet av livet. Angst er en uunngåelig del av livet i det moderne samfunnet vi lever i.

Det er viktig å vite at det er normalt og naturlig å føle angst i mange situasjoner i livet. Om du ikke opplever noe angst i hverdagslivet som har med tap eller nederlag å gjøre så er det noe galt.

Men…

Har du en angstlidelse så skiller den seg fra hverdagslig angst, fordi den inneholder disse tre punktene:

  1. De er mer intense (for eksempel panikkangst, sosial fobi)
  1. De varer lengre (angst som varer i måneder eller lenger i stedet for å forsvinne etter at den stressende situasjonen er over)
 1. Fører til fobier som forstyrrer livet ditt ( for eksempel sosial fobi)

 


SOSIAL ANGST/ SOSIAL FOBI/ SOSIAL ANGSTLIDELSE:

hva er angst, sosial angst

HVA ER SOSIAL ANGSTLIDELSE?

Sosial angst/ sosial fobi/ sosial angstlidelse er en frykt du får før sosiale situasjoner, i sosiale situasjoner eller når du skal prestere. Det er også en av de mest vanlige angstlidelsene. Har du angst for en eller flere spesifikke ting så kalles det sosial angst, har du mer en generell angst uten fobier og andre angsttyper kalles det generalisert angstlidelse (les mer om generalisert angst her).

Frykten du føler ved sosial angst er overdrevet og stemmer stort sett ikke med virkeligheten. Det kan være frykten for å bli gransket, sett på, gjøre noe dumt, si noe dumt, ikke passe inn, at man virker svak eller dum osv.

Andre betegnelser for sosial angst er sosial fobi og sosial angstlidelse.


Hvorfor er det en bra ting med angst?

Det hjelper deg å jobbe med deg selv, og bli en bedre utgave av deg selv.

Ved sosial angst så sammenligner man seg ofte med andre mennesker. Man tenker at de er bedre enn oss, flinkere enn oss og har funnet ut av alt i livet. Denne tankegangen gjør at man føler at andre er mye bedre enn seg.


Minst 6 måneder:

Angsten man føler er mye sterkere enn vanlig angst som ikke har en fobi. For å bli diagnostisert med sosial angst så må dette ha pågått i minst 6 måneder.


Slutter, avlyser og har det generelt dårligere:

Har du sosial angst er det også større sannsynlighet for at du slutter i skolen, avlyser sosiale settinger, har det dårligere på jobben pga vanskeligheter med det sosiale og dermed også produktiviteten. Du fokuserer ofte på de feil tingene, og bruker mye energi på dette. Dermed går produktiviteten og fokuset ned.

Sosial angst er også forbundet med lavere sosioøkonomisk status og generelt dårligere livskvalitet. Livet blir veldig kjedelig og begrenset. Man får lite nye impulser, inspirasjon og motivasjon siden man isolerer seg mye og er mye alene.

Det er også sannsynlig at du har dårlig med venner og ikke har nære kontakter eller venner rundt deg. Du har en tendens til å isolere deg og ikke åpne deg opp om dine problemer for å få hjelp.

Det er da en lett utvei å avlyse eller unnvike disse sosiale settinger pga den intense angsten du føler. Ironien i det hele er at begynner du å gjør det du er redd for, så vil gradvis den sosial angsten forsvinne. Men da må det jobbes med kontinuerlig.


Alkohol som løsning:

Mange bruker dessverre også alkohol for å dempe den sosiale angsten, de er da ofte uvitende selv at de lider av sosial angst. Dette kan i mange tilfeller føre til alkoholisme. Siden alkohol har egenskapen av å slappe av og flykte fra egne følelser, så blir det dessverre en enkel løsning der og da.


Har du sosial angst? Prøv denne testen:

Ønsker du å finne ut om du kan ha sosial angst, trykk deg inn på denne testen som er fra Sosial angst Instituttet. Dette er kun en test og kan ikke garantere noe.


HVA ER ÅRSAKENE TIL SOSIAL ANGST?

Den største årsaken til sosial angst er at du tenker at du ikke god nok som du er, at du er “ødelagt” eller at det er noe galt med deg.

Det er faktisk ganske vanlig for folk som er sjenerte og i vår vestlige kultur generelt å tenke at vi ikke er bra nok som vi er. Grunnen til det er at vi har blitt oppvokst i et samfunn med ulike forbilder i media, reklame som sier vi bør se sånn og oppføre oss sånn, et samfunn som sier at er du suksessfull så har du mye penger, og har “alt”. De som utvikler sosial angst, tror bare enda mer på at de ikke er bra nok og ikke duger.


Du flykter fra deg selv:

Det kommer også av at du prøver å flykte fra den du er. Du prøver kanskje å passe inn i en rolle eller være en du egentlig ikke er.

Egoet kan også skape mye angst når vi prøver å være noen vi ikke er. Eller vi skammer oss over noen vi prøver å være.

Hva skjer når vi mister vår stemme i mengden? Eller vi skammer oss over hvem vi er? Dette skaper angst og sosial angst. Du må være glad i deg selv akkurat som du vil noen andre skal være glad i deg. Ikke døm det du tenker på, det er ok å tenke som du gjør.


Angst for den sosiale angsten:

Den største grunnen til sosial angst og angst generelt er at de ikke ønsker å ha det. Vi opplever mye angst når vi prøver å passe inn og være “normal”. De kan ofte starte på ungdomsskolen som liten, fordi alle vil være med i den “kule” gjengen.

Men du må finne deg selv og hva som er unikt med deg. På den måten trenger du ikke å konkurrere med noen og prøve å passe inn i noe du ikke er.


Selvsnakk og indre dialog:

Det du sier til deg selv er viktig. Om du sier at du ikke er bra nok osv kan dette skape mye sosial angst. Du “dømmer” på en måte hvordan den sosiale settingen kommer til å bli, ofte med at du overdriver og at det ikke stemmer med virkeligheten. Begynn heller å si dette til deg selv: jeg er bra nok, jeg er glad i meg seg, jeg trenger ikke andres bekreftelser, jeg liker meg selv osv.


Du lyver til deg selv:

Når du lyver til deg selv så skaper det masse sosial angst, stress, frustrasjon og søvnløshet. Når du smiler og ler og ikke uttrykker det du egentlig føler, skaper det angst og stress. Du vet at du ikke gjør det du kom hit for å gjør. Dette skaper stress, frustrasjon og angst.


Du er en “people pleasure” ofte pga opplevelser i barndommen:


Du kan for eksempel ha opplevd mye avvisning fra foreldre, høye forventninger eller mye kritikk. Dette forsterker da hele tiden at du ikke er bra nok og at det er noe galt med deg. Du prøver da hele tiden å tenke at jeg må jobbe hardere for å bli likt, og “gi” enda mer. På den måten kan du også bli en “people pleasure”.

Du gjør alt for å gjøre andre glade, men glemmer deg selv. Fordi du har opplevd mye avvisning som liten, så sitter denne lille stemmen igjen som voksen at du ikke er bra nok. Og dermed ønsker du å “bli likt” ved å gjøre andre tilfreds, men glemme dine egne behov. Dette skaper igjen enda flere dårlige følelser og angst hos deg.


Arv og familiebakgrunn og sosial angst:

Arv og familiebakgrunn kan ha en betydning for utvikling av angst. Har du for eksempel foreldre som har hatt angst eller har angst er det også større sannsynlighet at dette kan smitte over på deg. Slike foreldre er ofte mindre sosiale og har et mer negativt bilde av verden. Dette kan gjøre at du begrenser deg og får mindre sosial omgang i barndommen, som igjen utvikler seg som angst hos deg.

Det er også blitt forsket på sammenhengen mellom sosial angst og arv, og det viser seg at arv har mer å si enn antatt. Det kan leses mer om denne på forskning.no.

Har du også foreldre med rus og alkoholproblemer kan dette også smitte over på deg. Mange som for eksempel har sosial angst bruker rusmidler for å slappe av og flykte litt, og da er de ofte uvitende av at de faktisk har sosial angst problemer.

Ting du har opplevd i barndommen som kan utvikle angst:

  • Foreldre som kommuniserte en altfor forsiktig syn på verden
  • Svært kritiske foreldre, som satte altfor høye standarder (lite skryt og oppmuntring)
  • Avvisning fra foreldre
  • Foreldre som ikke tar hensyn til dine følelser og prater ut om ting, men lar det heller sture og gå
 • Emosjonell usikkerhet og avhengighet

Sosiale erfaringer som liten og/ eller stor:

Har du for eksempel opplevd mye mobbing som liten, følt seg utenfor eller ikke “vært med i gjengen” kan dette skape mye stress. Som liten er du følsom og har behov for å “passe inn”. Det er et av våre grunnleggende behov. Blir du da holdt mye utenfor, mobbet osv kan dette utvikle seg til angst og sosial angst som voksen.

Har du opplevd ubehagelige situasjoner i sosiale settinger så kan dette trigge sosial angst.

Sosial angstlidelse kan komme fra lang erfaring med å ikke passe inn, bli avvist, mobbet og satt utenfor.


Sosiale og kulturelle innflytelser:

Det er forskjellige måter å tolke og takle sjenerthet og unngåelse. Amerikanske barn har mer sannsynlighet for å utvikle sosial angst om foreldrene hele tiden forteller det er viktig hva andre syns, og at man bør følge strømmen. I Kina har forskning vist at sjenerte barn er mer aksepterte og blir ofte ledere.

Media spiller også en stor rolle. Da media ofte fremstiller perfeksjonisme og at man må leve opp til dette gjør at man ikke føler seg bra nok og at man aldri strekker til. Det er også lagt stor vekt på status i vesten, noe som gjør at man hele tiden er i konkurransemodus. Dette blir man lært opp til fra man er liten. Dette kan skape mye stress og angst, og man går stadig å sammenligner seg med andre og føler seg aldri bra nok. Fordi man gjerne vil passe inn og være “normal”.


Evolusjonen:

En evolusjonær forklaring på angst er Charles Darwin sin teori om “fight or flight” (slåss eller flykte). Dette systemet er viktig for sikkerhet og overlevelse. Charles Darwin skrev opprinnelig om rødming og det å være sjenert. I nyere psykologi forbindes sosial angst sammen med rødming og sjenanse. Det er en teori om at i dagens samfunn så blir dette aktivert på en feil måte, som gjør at sosial angst kan utvikle seg. Men dette er bare en av mange sider ved angst.


Hjernens påvirkning:

Noen forskere mener at sosial angst er forbundet med ubalanser av stoffer i hjernen som nevrotransmitteren serotonin. Det er også funnet veldig lite av stoffet dopamin hos personer med sosial angst. Det kan også være at noradrenalin kan være overaktivt ved sosial angst.


Rus, alkohol og medikamenter som løsning:

Det er mange som har sosial angst som selv er uvitende om det men som bruker rus og alkohol som lindring og avslappning. Denne bruken kan ofte føre til avhengighet og ovet tid så vil det også forværre angsten. Ulike medikamenter som for eksempel benzodiazepiner.[, som har angst dempende egenskaper skaper avhengighet og forverrer angsten over tid.

“The World Council of Anxiety” anbefaler ikke benzodiazepiner som langtidsbehandling for angst, da det skaper avhengighet og forverrer angsten. I tillegg er det flere bivirkninger som kommer ved langvarig bruk av dette medikamentet som: toleranseutvikling, psykomotorisk svekkelse, nedsatt hukommelse og kognitiv funksjonsevne, fysisk avhengighet og abstinenssymptomer.

Det er ca halvparten som kommer til psykisk helsevern for behandling som lider av sosial angst eller panikkangst som er avhengig av alkohol eller benzodiazepiner.


Psykologiske faktorer, negativt selvsnakk:

Om du har mye negativt selvsnakk som: jeg er ikke bra nok, jeg passer ikke inn osv så kan dette skape sosial angst. Dette har forskning vist. Negativ snakk blir ofte skapt ved negative erfaringer og/ eller personlighet. Bekymringen og unngåelse av sosiale settinger har en negativ effekt og forverrer situasjonen enda mer.


Høysensitiv person/ empat:

En annen årsak kan være at du er høysensitiv eller en empath. En høysensitiv person er mer følsom for omgivelsene, og kan lett “ta inn” andres følelser. Og på den måten kan de utvikle blant annet angst.

Siden høysensitive/ empater er givende og omsorgsfulle mennesker så kan de fort utvikle angst i omgang med “negative” mennesker. Har du for eksempel som høysensitiv/ empat mye omgang med narsissister, psykopater eller sosiopater kan dette over tid skape sosial angst, angst, stress og store problemer. 

Narsissisme er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes i: ekstremt egosentrisk, manglende empati, overdrevent selvbilde, sårbar for krenkelser, manipulerende og mer. Les mer om psykopater og sosiopater ved å trykke på ordene over.

Du kan også lese mer om angst og høysensitivitet om du skroller deg nedover på denne siden,


SYMPTOMER PÅ SOSIAL ANGST:

Det kan være en eller flere situasjoner som få frem angst i deg. Du kan ha generalisert angst for de fleste sosiale ting eller kun en eller noen av de. Det kan gjøre deg usikker, nervøs og få et ønske om å unngå hele situasjonen.

Vanlige situasjoner som skaper sosial angst:

  • Du føler deg ekstremt ukomfortabel i sosiale settinger så du prøver å unngå det
  • Du bekymrer deg mye om andre mennesker dømmer deg negativt
  • Du er super oppmerksom på deg selv, så du følger alltid med på hva du sier og gjør så du ikke sier noe “feil”.
  • Avvisning er nesten utholdende, så du gjør nesten hva som helst for å unngå det
  • Du føler ofte at andre følger med på deg så du er redd for å gjøre noe “flaut”, og er veldig forsiktig
  • Du kan føle bekymring eller angst ofte i ukesvis eller dagevis før en utfordrende oppgave eller situasjon
  • Du kritiserer ofte deg selv for å være nervøs og ha angst om ulike ting
  • Din angst, bekymring og unngåelse ødelegger for livet ditt
  • Du kan føle deg håpløs om situasjonen, og sint på deg selv eller andre
  • Å tale offentlig: foredrag, møte, tale osv. (den mest vanlige)
  • Frykt for å bidra i møter eller gruppesammenheng
  • Frykt for å rødme offentlig
  • Frykt for å sette mat i halsen eller søle mat sammen med andre
  • Frykten for noen holder øye med deg på jobb
  • Frykten for å bruke offentlige toaletter
  • Frykten for å skrive eller skrive under dokumenter sammen med andre
  • Frykten for folkemengder
 • Frykten for å ta eksamen

Noen ganger er sosial angst mindre spesifikk og handler mer om angst rundt alle sosiale eller gruppe situasjoner hvor du kan føle at du blir holdt øye med, for eksempel:

  • ta initiativ i en samtale
  • bidra i en liten gruppe
  • intervju
  • snakke med autoritære personer
  • dating
  • festing, bursdag
 • osv.

Dette blir kalt generalisert sosial angst

 


FORSKNING OG SOSIAL ANGST:

 

Ønsker du å lese mer forsknings artikler rundt sosial angst, trykk deg inn på forskning.no.

Her er det mange artikler om ulike temaer knyttet opp mot sosial angst, som for eksempel:

Det finnes også mange fine artikler om angst på Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

 


ANDRE SOM ER ÅPNE OM SOSIAL ANGST:

Kjendiser med sosial angst:

  • Adele, Sanger og låtskriver

 

 Følg gjerne også med på bloggen for mange fine tips for sosial angst.

 


SOSIAL ANGST OG HØYSENSITIVE/ EMPATER:

HVA KJENNETEGNER EN EMPAT ELLER HØYSENSITIV (HSP)?

En som er høysensitiv eller en empat er en som vet hva den andre føler, gjerne ved å føle de samme følelsene som den andre personen selv. 

Dermed gjør det deg mer åpen for andre og for andres følelser, både bra og dårlige følelser.

 


HVORFOR KAN HØYSENSITIVE/ EMPATER VÆRE MER UTSATT FOR ANGST?

En studie som ble gjort i 2011 viser at det er sammenheng mellom sosial angst og empatiske egenskaper. Det kan også leses mer om denne studien på norsk hos kilden sine nettsider.

Er man en høysensitiv person så kan man være mer utsatt for negative følelser som for eksempel angst. Dette er fordi at du er ekstra følsom og om du ikke har lært deg teknikker for å beskytte deg eller er mye rundt “negative” mennesker så kan dette påvirke deg. Derfor er det viktig som en høysensitiv person å slippe de negative følelsene gjennom diverse teknikker, og heller bli fylt med de positive følelsene livet har å by på.

Jo mer du gjør denne “rensingen” og kvitter deg med negative følelser, jo mer vil dette bli en naturlig del av deg. Og dermed vil heller ikke følelser som angst påvirke deg.

Høysensitive personer kan bli fortere stimulert og overstimulert av omgivelsene og trenger mer ro og hvile enn gjennomsnittet. Får man ikke den roen og positiviteten høysensitive personer trenger så kan dette trigge til stress og angst.

Siden høysensitive/ empater er givende og omsorgsfulle mennesker så kan de fort utvikle angst i omgang med “negative” mennesker. Har du for eksempel som høysensitiv/ empat mye omgang med narsissister, psykopater eller sosiopater kan dette over tid skape sosial angst, angst, stress og store problemer. 

Narsissisme er en personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes i: ekstremt egosentrisk, manglende empati, overdrevent selvbilde, sårbar for krenkelser, manipulerende og mer. Les mer om psykopater og sosiopater ved å trykke på ordene over.


HØYSENSITIV TEST, ER DU HØYSENSITIV ELLER IKKE?

Ulike tester:

Følg gjerne også med på bloggen for mer tips for høyensitive og empater.

Last gjerne også ned min gratis ebok, som er en 7 dagers utfordring fra angst til glede. Her får du nyttige tips som har hjulpet for meg som empat og høysensitiv:

 

hva er angst, sosial angst, ptsd, yoga

 


PANIKKANGST OG PANIKKLIDELSE:

HVA ER PANIKKANGST/ PANIKKLIDELSE:

Panikkangst eller panikklidelse er at du får plutselig intens engstelse eller frykt som utvikler seg til et panikkanfall. Dette kan varer stort sett i noen minutter og i sjeldne tilfeller kan det komme og gå i opptil 2 timer.

Finn ut om du kan ha panikklidelse ved å ta denne testen og quizen hos Anxietycentre.

Her er også en fin video som forklarer litt mer om panikkanfall laget av Martin Aas P3.no:


HVA ER ÅRSAKENE TIL PANIKKANGST/ PANIKKLIDELSE:

Hovedgrunnen til panikkangst er at man prøver å passe inn og bli godtatt, og være “normal”. Du gjør masse motstand mot deg selv, fordi du vil så gjerne bli likt. Motstand mot deg selv. Motstand mot å være annerledes. Motstand mot å ikke passe inn.


Kjemiske ubalanser:

Kjemisk ubalanse i hjernen. Dette kan for eksempel komme av maten du spiser, mye kaffe osv. Mat som ikke er naturlig men unaturlig fremstilt skaper ubalanser i kroppen. Mye sukker, koffein og alkohol trigger blant annet angst.


Personlig stress:

Nylig personlig stress kan også skape et panikkanfall, for eksempel store personlige tap, store livsforandringer, sentralstimulerende og rekreasjons narkotika.

Panikkanfall kan komme helt plutselig ut av det blå. Det kommer ikke av at du nærmer deg eller går inn i en fobisk situasjon, som med for eksempel sosial angst. Det er da altså ingen åpenbar grunn til panikkanfallet.


Angst for å få flere panikkanfall:

Den største grunnen til panikkangst og angst er at de ikke ønsker å ha det. Vi opplever panikk og angst når vi prøver å passe inn og være normal.

De men panikkangst sier ofte de ikke vil ha det. Men dagen etter så henger de sammen med de samme folka som gjør at du får panikk angst og som behandler deg dårlig.


Flykte fra øyeblikket og deg selv:

Hovedgrunnen for angst er at man ønsker å flykte fra øyeblikket, og være et annet sted. Angst blir skapt pga motstand. Motstand mot deg selv. Motstand mot å være annerledes. Motstand mot å ikke passe inn. Man vil være i fortiden eller fremtiden. Angst kommer fordi vi prøver å flykte fra den vi virkelig er. Derfor må du få et intimt forhold til deg selv.

Ofte kommer panikkangst fordi man er annerledes og ønsker å passe inn. Man ønsker å bli akseptert for den man er. Dette kommer ofte i barne og ungdomstiden. Du kan føle deg annerledes og passer ikke helt inn, og dermed kan du på panikkangst.


Egoet:

Egoet kan også skape mye angst når vi prøver å være noen vi ikke er. Eller vi skammer oss over noen vi prøver å være.


Perfeksjonist:

Du må la deg selv være den du er og ikke perfeksjonist. Du vil at alt skal være perfekt og det er en forbannelse. Dette skaper masse panikkangst.

Samfunnet sier vi skal få en trygg jobb, et trygt sted å bo, en trygg bil osv, men dette blir veldig bindende. Man blir fort fastlåst som igjen kan skape mye panikkangst.


Hvem du har rundt deg:

Omring deg med folk som løfter deg og ikke med folk som behandler deg som ingenting.


Vær glad i deg selv, selv-kjærlighet:

Hva skjer når vi mister vår stemme i mengden? Eller vi skammer oss over hvem vi er? Dette skaper panikkangst. Du må være glad i deg selv akkurat som du vil noen andre skal være glad i deg. Ikke døm det du tenker på, det er ok å tenke dine rare tanker og ha dine egne meninger.


Våg å være annerledes:

Det kan oppleves mye panikkangst på ungdomsskolen fordi man ønsker å være med i den “kule”gjengen, men blir ikke akseptert. Men du må finne deg selv og hva som er unikt med deg. På den måten trenger du ikke å konkurrere med noen og prøve å passe inn i noe du ikke er. Vi er alle unike på hver vår måte. Våg å vær annerledes, våg å vær deg selv.

Panikkangst kommer ofte av å ikke vite din identitet  og hvem du er. Du følger heller noen andre.


 Si fine ting til deg selv:

Selvsnakk og din indre dialog er også veldig viktig. Om du sier at du ikke er bra nok og at du ikke passer inn så kan dette skape panikkangst. Erstatt det heller med noe positivt som: jeg er bra nok, jeg er glad i meg selv, jeg er unik osv.


Panikkanfallene prøver å fortelle deg noe:

Det kan også oppleves panikkangst før eller på jobben, fordi det er ikke der du har lyst til å være. Kanskje det er det panikkangsten vil kommunisere med deg. Kanskje det er noe annet som er bedre for deg? Noe annet du heller bør gjør og jobbe med? Kanskje du skal lytte til panikkangsten og det den prøver å fortelle deg noe.


Du liker å gjøre alle andre fornøyde, men hva med deg?

Lever du et liv der du skal tilfredsstille alle andre og ikke deg selv? Om du alltid prøver å gjøre andre fornøyd hele tiden så skaper dette panikkangst. Det er viktig å sette dine behov først og respektere deg selv, som for eksempel å omringe deg med bra mennesker. Og unngå noen venner, situasjoner, jobb som skaper mer panikkangst og stress.   


Du lyver til deg selv:

Når du lyver til deg selv så skaper det masse angst, panikkangst, stress, frustrasjon og søvnløshet. Du smiler og ler bare for å gjøre andre fornøyde. Når du vet at du ikke gjør det du kom hit for å gjør så skaper det masse stress, frustrasjon og panikkangst. Men hvis du vet at folk vil dømme deg uansett hva du gjør så gjør hva du vil, og vær deg selv. På den måten vil du også tiltrekke deg mennesker som aksepterer deg for akkurat den du er, og du trenger ikke å “spille”.


Søker stadig bekreftelse fra utsiden:

Du kan få panikkanfall fordi du prøver å være normal og passe inn. Du er ikke glad i deg selv og har vansker for å akseptere deg selv. Dette kan skape masse stress og motstand mot deg selv, som da igjen kan skape et panikkanfall. Du søker hele tiden bekreftelse på at du er bra nok og at du blir akseptert fra utsiden. Og så fort du ikke får denne bekreftelsen og da fra dine nærmeste, så kan det trigge et angstanfall. Du lever fra utsiden og inn, i stedet for å leve fra innsiden og ut.


Arv:

Arv kan også være en påvirkning på utvikling av panikkangst. Har du hatt foreldre med mye angst og panikkangst, kan dette for eksempel også smitte over på deg.


SYMPTOMER PÅ PANIKKANGST/ PANIKKLIDELSE:

  • Vanskelig for å puste eller følelse av å bli most
  • Hjertebank – bankende hjerte eller akselererende hjerterytme
  • Svimmelhet, ustødig og besvimelse
  • Risting
  • En følelse av å bli kvalt
  • Svetting
  • Kvalme
  • En følelse av urealitet – som om du ikke er der (depersonalization)
  • Nummenhet eller en prikkende følelse i hender og føtter
  • Hete- eller kulde slag
  • Brystsmerter eller ubehag
  • Frykten av å bli gal eller miste kontrollen
 • Frykt for å dø

Har du fire eller flere av disse symptomene samtidig så har et panikkanfall som er fullt utviklet. Hvis du har kun to eller tre av disse symptomene så er det et begrenset angst anfall.

Opprettholdende årsaker som gjør at du blir sittende fast i angsten eller at den blir verre:

  1. Unngåelse av fobiske situasjoner
  1. Nervøst selvsnakking
  1. At du tror feil om ting
  1. Holder tilbake følelser
  1. Manglende selvsikkerhet
  1. Mangel på selvpleiende og selvelskende egenskaper
  1. Muskelspenninger
  1. Stimulans eller andre diett faktorer
  1. Svært stressende livsstil
 1. Mangel på mening eller følelsen av mening

 


FORSKNING OG PANIKK ANGST:

Ønsker du å lese forskningsartikler rundt panikkangst, så trykk deg gjerne inn på

Linker til noen enkelte forskningsartikler for panikklidelse:

 


ANDRE SOM ER ÅPNE OM PANIKKANFALL:

Kjendiser som har hatt eller har panikkanfall:

 


MAT OG ANGST:

 

HVA SLAGS MAT OG MATVARER BØR DU UNNGÅ?

  • Unngå sukker og kunstige søtningsmidler, eller mat som inneholder sukker og “hvit mat” (som gluten, mel, hvit ris, hvit pasta, brus eller andre raffinerte matvarer)
  • Unngå all bokse mat og mat som er bearbeidet på noe som helst måte, som kan inneholder kunstige tilsetningsstoffer som: farger, smak, konserveringsmidler eller andre unaturlige ingredienser
  • Unngå mat som du er sensitiv til eller som pleier å skape problemer for deg, som for eksempel hvete eller gluten (til og med hel eller spiret hvete)
  • Dårlig fett
  • Kaffe eller andre kilder til koffein
 • Mat som inneholder genetisk modifiserte ingredienser

 


HVA SLAGS MAT ER BRA FOR DEG OG MAT DU BØR SPISE MER AV, ANTI ANGST MAT:

  • Inkluder mer høykvalitets organiske grønnsaker, frukt og proteiner.
  • Spis helst frokost hver dag (inkludert litt protein) og sunn snacks
  • Bytt til at all eller nesten all mat er organisk mat
  • For protein spis mer vill fisk, spis gjerne fisk noen ganger i uken (på denne bloggen er det mye veganske oppskrifter og da proteiner fra planteriket, det er kun oppskrifter med fisk og egg fra dyreriket. Eks på proteinrik mat fra planteriket: spirulina, chia frø, mandler, sorte bønner, valnøtter, linser, vill ris, goji bær, spinat, avocado, kål og mer)           
 • Bra fett, eksempler på bra fett fra planteriket: avocado, avocado olje, olivenolje, peanøttolje, solsikkeolje, nøtter og frø, mandler, mandelsmør, pistasjnøtter, hasselnøtter, peanøtter, peanøttsmør, sesamfrø, gresskarfrø, oliven og mer. Andre bra fett kilder: laks, tunfisk og mange andre typer fisk
  • Karbohydrater fra frukt og grønnsaker
  • Proteiner, karbohydrater og bra fett ved hvert måltid og de fleste snacksene
  • Tre måltider og to snacks om dagen
  • Masse rent vann, gjerne med litt lime eller sitron i det
  • Magnesium rik mat, magnesium virker beroligende på kroppen og for angst: mørk sjokolade, bønner, cashewnøtter, mørke bladgrønnsaker, quinoa, fisk, havregrøt, brokkoli, bananer og mer.
  • Omega 3 rik mat
  • Vitaminer bra for angst: omega 3 fettsyrer, vitamin b-12, SAM-e (S-adenosylmethionine), turmeric (Curcuma longa), Vitamin D, Vitamin C, aminosyrer, magnesium, GABA, Kalsium, Melatonin.
 • Urter og krydder

 

Trenger du tips til sunne oppskrifter som er bra for angst og stress, besøk bloggen her.

 


VEIEN UT AV ANGST, SOSIAL ANGST OG PANIKKANGST:

 

HVA KAN HJELPE?

Jeg har testet ut mange ulike ting i forbindelse med å få klarhet, komme ut av angsten, ut av depresjonen, ut av manipulerende forhold, hva er manipulerende forhold osv. Alle disse tingene som jeg har funnet ut av, har jeg satt sammen i et unik system til deg. Dette er for å hjelpe deg, og for at du skal slippe å gå igjennom det samme som jeg gjorde.

Jeg tilbyr blant annet coaching og healing samtaler for å kunne hjelpe deg ut av dette. Jeg er utdannet NLP coach, og har selv kommet ut av tung angst som sosial angst, PTSL, manipulerende forhold og mer.

Les mer om coaching samtaler med meg her for å få mer klarhet.

Bli med i vår super fine gratis gruppe på facebook, vi er et fint fellesskap.

 


 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED, HER KAN DU FÅ HJELP

 


JEG KOM MEG SELV UT AV SOSIAL ANGST, PTSD OG PANIKKANGST

 

Det finnes helt klart håp, muligheter og en utvei for deg. Jeg kom meg selv ut av angsten og inn i gleden. Jeg har selv hatt mye sosial angst og panikkangst, du kan lese mer om min historie her. Jeg har da testet ut ulike ting og funnet mine egne svar ut av både tung angst, depresjon, manipulerende og usunne forhold (venner, kjærester, familie). Alle disse tingene har jeg satt sammen i en helt unik løsning til deg. Dette er for å kunne hjelpe deg ut av dette, så du skal slippe å gå igjennom det samme som jeg gjorde.

hva er angst, sosial angst, ptsd, yoga

 

Følg gjerne også med på denne bloggen for mange fine tips for mer glede, kjærlighet, håp og lys i livet. Og send meg gjerne en melding, jeg gleder meg til å bli bedre kjent med deg.

 

Fra angst til glede.

 

Namaste.

Glede, kjærlighet og lys fra,

Nina